A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) Văn bản hợp nhất Bộ luật lao động qua các lần sửa đổi, bổ sung

Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) Văn bản hợp nhất Bộ luật lao động qua các lần sửa đổi, bổ sung

 
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) Văn bản hợp nhất Bộ luật lao động qua các lần sửa đổi, bổ sung

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: PL34

Tài liệu liên quan
Theo dõi chúng tôi