Trang chủ / Quy hoạch tổng thể và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
 

Quy hoạch tổng thể và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Giúp bạn đọc có thêm những tài liệu hữu ích, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu,công tác nghiên cứu Trung tâm thông tin - thư viện chúng tôi hiện cung cấp những tài liệu về quy hoạc tổng thể và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Mời các cán bộ viên chức , công chức quan tâm tới Trung tâm của chúng tôi tới tìm hiểu tại chỗ. Dưới đây chúng tôi cập nhật mục lục mới nhất phục vụ bạn đọc.

  1. QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ QUY HoẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ
3A Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030
3B Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030
27 Thuyết minh tóm tắt (Quy hoạch chung xây dựng thủ đô HN đến năm 2030, tầm nhìn 2050)
  2. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KT-XH CÁC HUYỆN
1 BC quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Thanh Oai 2020
2 BC tổng hợp  quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Thanh Trì đến năm 2020 tầm nhìn 2030
4 BC tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Đan Phượng đến năm 2020 tầm nhìn 2030
6 BC tổng hợp dự án quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Sóc Sơn đến năm 2020
7 BC quy hoach tổng thể phát triển KT - XH huyện Ba Vì giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030
9 BC quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Phú Xuyên đến năm 2020
15 BC quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH  huyện Phú Thọ đến năm 2020
77 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể huyện Ứng Hòa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
78 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể huyện Hoài Đức đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
79 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể Thị xã Sơn Tây đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
100 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thị xã Sơn Tây - TP HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
103 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể huyện Thạch Thất đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
32 Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển KT-XH huyện Quốc Oai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
33 Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển KT-XH huyện Thạch Thất đến năm 2020, tầm nhìn 2030
34 Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển KT-XH huyện Thường Tín đến năm 2020, tầm nhìn 2030
35 Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển KT-XH huyện Mỹ Đức đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
36 Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển KT-XH huyện Chương Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn 2030
106 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Từ Liêm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
107 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Quốc Oai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  3. QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CÁC HUYỆN
75 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm bản đồ)
76 Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm bản đồ)
  4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN VỆ TINH
90 Thuyết minh tóm tắt Quy hoạch chung thị trấn vệ tinh Quốc Oai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm bản đồ)
91 Thuyết minh tóm tắt Quy hoạch chung thị trấn vệ tinh Chúc Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm bản đồ)
92 Quy hoạch đô thị và thị trấn về tinh Sóc Sơn kèm bản đồ
  5. QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
23 Quy hoạch chúng xây dựng nông thôn mới - Xã Hồng Phong - Huyện Chương Mỹ đến năm 2020
24A Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới - Xã Nam Phương Tiến - Huyện Chương Mỹ đến năm 2020
101 Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Hữu Văn - Huyện Chương Mỹ 2012 đến 2020
104 Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Mỹ Vương - Huyện Chương Mỹ 2012 đến 2020
  6. QUY HOẠCH PHÂN KHU
10 Quy hoạch phân khu S1 - S2 - S3
45A Thuyết minh tổng hợp quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000, huyện Đông Anh - HN
45B Thuyết minh tổng hợp quy hoạch phân khu đô thị N5, tỷ lệ 1/5000, huyện Đông Anh - HN
45C Thuyết minh tổng hợp quy hoạch phân khu đô thị N8, tỷ lệ 1/5000, huyện Đông Anh - HN
81 TMTH Quy hoạch phân khu N4 huyện Đông Anh (kèm bản đồ)
82 Quy hoạch phân khu N2 huyện Mê Linh
80 Quy hoạch phân khu N9 huyện Đông Anh kèm Bản đồ
  7. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH
5 BC tổng hợp quy hoạch phát triển nhân lực VN giai đoạn 2011-2020
8 BC quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 
11 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030
12 BC quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020
13A Thuyết minh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tập 1
13B Thuyết minh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tập 1
14A Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tập 2
14B Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tập 2
16 Thuyết minh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 , tầm nhìn 2030
17 Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030
18 Dự án quy hoạch bảo vệ phát triển rừng TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 
19 Quy hoạch phát triển công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030
20 Quy hoạch cấp nước TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030
21 Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 
22 Quy hoach phát triển điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, xét đến 2020 tập 1
24B Giới thiệu tổng quan về các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội
25 Hiện trạng (2010) các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
26 Hiện trạng (2010) các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn TP Hà Nội
37 Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP HN đến năm 2020, tầm nhìn 2050
38 Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP HN đến năm 2020, tầm nhìn 2050, phần phụ lục
39A Báo cáo quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn TP HN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
39B Báo cáo quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn TP HN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Phụ lục 1: Các bảng biểu tính toán
39C Báo cáo quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn TP HN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Phụ lục 1: Các bản vẽ mô hình
40A Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
40B Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: các văn bản liên quan
41 Báo cáo quy hoạch phát triển thủy sản TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
42 Quy  hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
43 Quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô HN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
44 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch nghĩa trang thủ đô HN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
46 Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
47 Báo cáo tổng hợp dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
48 Báo cáo hiện trạng và phát triển KT-XH: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
49 Báo cáo hiện trạng thủy lợi: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
50 Báo cáo thủy công, kinh tế: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
51 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
52 Báo cáo quy hoạch tiêu nước: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
53 Báo cáo cấp nước: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
54 Báo cáo thủy lực: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
55 Báo cáo chuyên đề khí tượng thủy văn: Dự án Quy hoạch phát triển thủy lợi TP HN đến năm 2020, định hướng 2030 (kèm quyết định phê duyệt)
57 Báo cáo tổng hợp dự án Quy hoạch phát triển văn hóa HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
58 Báo cáo tổng hợp Dự án quy hoạch hệ thống giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn TP HN đến năm 2020
59 Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
60 Quy hoạch phát triển nhân lực TP HN giai đoạn 2011 - 2020
61 Báo cáo tổng hợp dự án lập quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí cố định trên địa bàn TP HN đến năm 2020
62 Quy hoạch phát triển nhân lực HN giai đoạn 2011 - 2020
83 Quy hoạch phát triển ngành Thể dục thể thao
84 Quy hoạch bảo vệ môi trường
85A Quy hoạch phát triển ngành Báo chí kèm phụ lục
85B Phụ lục quy hoạch phát triển ngành báo chí
86A Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86B Chuyên đề 1: Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86C Chuyên đề 2: Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86D Chuyên đề 3: Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86E Chuyên đề 4: Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86F Chuyên đề 5: Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86G Chuyên đề 5: Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố HN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
86H Báo cáo kết quả tính tài nguyên cấp 333, 334 cho các điểm mỏ khoáng sản được điều tra chi tiết tỉ lệ 1/10.000
87 Quy hoạch rừng Hương Sơn
88A Báo cáo tổng hợp Quy hoạch đê điều
88B Báo cáo đánh giá quy hoạch đê điều
88C Báo cáo hiện trạng KTXH quy hoạch đê điều
88D Báo cáo đánh giá thủy lực quy hoạch đê điều
88E Báo cáo đánh giá thủy công quy hoạch đê điều
88F Báo cáo đánh giá thủy văn quy hoạch đê điều
88G Báo cáo hiện trạng đê điều
89 Quy hoạch sử dụng cát sỏi, xây dựng TP HN năm 2020, tầm nhìn năm 2030
63 Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thạch Thất giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
64 Quy hoạch phát triển điện lực huyện Từ Liêm giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
65 Quy hoạch phát triển điện lực Quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 2
66 Quy hoạch phát triển điện lực Quận Cầu Giấy giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 2
67A Quy hoạch phát triển điện lực TX Sơn Tây giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 1
67B Quy hoạch phát triển điện lực TX Sơn Tây giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 2
68A Quy hoạch phát triển điện lực Quận Tây Hồ giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 1
68B Quy hoạch phát triển điện lực Quận Tây Hồ giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 2
69A Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 1
69B Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020: Quyển 2
70 Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Oai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
71 Quy hoạch phát triển điện lực huyện Hoài Đức giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
72 Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quốc Oai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020
99 Báo cáo tổng hợp dự án quy hoạch hệ thống thủy lợi TP HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
102 Báo cáo tóm tắt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường TP HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
105 Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển làng nghề TP HN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  8. BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DN TRONG KCN - KCX TP HN
73A Báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tại các DN trong KCN - KCX TP Hà Nội: đợt 1 - 2011
73B Báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tại các DN trong KCN - KCX TP Hà Nội: 6 tháng đầu năm 2011
73C Báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tại các DN trong KCN - KCX TP Hà Nội: đợt 2 - 2011
73D Báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tại các DN trong KCN - KCX TP Hà Nội: 6 tháng cuối năm 2011
  9. CẬP NHẬT DỮ LIỆU KT-XH TP HÀ NỘI
28A Các vấn đề về Kinh tế - XH (BC về Nông nghiệp - Nông thôn T6-12/2011)
28B Các vấn đề về Kinh tế - XH (BC về tình hình KT - XH T6-12/2011)
29 Các vấn đề về Kinh tế -XH (các vấn đề thể thao, du lịch)
30 Các vấn đề về Kinh tế - XH (các vấn đề về trật tự an toàn XH-ATGT)
31 Các vấn đề về Kinh tế -XH (chỉ số giá tiêu dùng)
93 Cập nhật dữ liệu tình hình KT-XH TP Hà Nội và báo cáo NNNT TP Hà Nội năm 2013
94 Cập nhật dữ liệu các thông tin về ngành Giao thông vận tải TP Hà Nội năm 2013
95 Cập nhật dữ liệu các báo cáo văn hóa, giáo dục, y tế TP Hà Nội năm 2013
96 Cập nhật dữ liệu các thông tin về chỉ số giá tiêu dùng, xuất nhập khẩu TP Hà Nội năm 2013
97 Cập nhật dữ liệu các thông tin KT-XH từ Cục thống kê Hà Nội năm 2013
98 Cập nhật dữ liệu các thông tin hoạt động ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ TP Hà Nội năm 2013
56A Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống công trình tưới TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
56B Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống công trình tiêu TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
56C Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống công trình tưới TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
56D Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống công trình tiêu TP HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
74 Tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ của Hà Nội và cả nước năm 2012

 

Theo dõi chúng tôi