BCKH tóm tắt đề tài "Thu hút các nguồn lực VN ở nước ngoài vào phát triển KTXH thủ đô Hà Nội đến năm 2015"

 
BCKH tóm tắt đề tài

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phong

Nhà xuất bản: --

Mã sách: ĐTV1B

Theo dõi chúng tôi