A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Thư viện điện tử
Trang chủ / Thư viện điện tử
 

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử là gì?

Thư viện điện tử (TVĐT) là một khái niệm, mà cho đến tận hôm nay, vẫn chưa được định nghĩa một cách thống nhất. Trong thực tiễn định nghĩa này vẫn còn có nhiều tranh luận, chưa ngã ngũ. Nhưng nhìn chung, khái niệm về TVĐT có thể được định nghĩa như sau: “Đó là một hệ thống thông tin trong đó các nguồn thông tin đều có sẵn dưới dạng có thể xử l› được bằng máy tính với tất cả các chức năng bổ sung, lưu trữ, bảo quản, tìm kiếm, truy cập và hiển thị đều sử dụng kỹ thuật số”. Mặt khác, TVĐT cũng có thể hiểu một cách tổng quát, đó là: “Một loại hình thư viện đã tin học hóa gồm toàn bộ hoặc một số dịch vụ thư viện. Đó còn là nơi người sử dụng có thể tới để tra cứu, sử dụng các dịch vụ thường làm như với một thư viện truyền thống, nhưng đã được tin học hóa. Và nguồn lực của TVĐT bao gồm cả tài liệu in giấy và tài liệu đã được số hóa”.

Còn theo thạc sĩ Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh thì: “TVĐT là một thư viện phục vụ thông tin bằng điện tử với nguồn lực thông tin điện tử được truy cập từ những tư liệu điện tử bao gồm CD-ROM, tạp chí điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến,… thông qua máy tính và mạng máy tính”.

Tóm lại, TVĐT là thư viện chỉ sử dụng các phương tiện điện tử trong thu thập, xử lý, lưu trữ, tìm kiếm và phổ biến thông tin. Và như vậy, có thể hiểu một cách nôm na rằng, TVĐT là một loại thư viện mà khi hoạt động thì việc phục vụ bạn đọc thông qua hệ thống máy tính đã được nối mạng…

Theo dõi chúng tôi